Výtěžek


A kam že jde letošní výtěžek? Na Vesmír! Oficiálně Diecézní centrum života mládeže Vesmír!

Jedná se o zařízení – objekt (dům a 10 chatiček), provozovaný Sdružením Jedlová, z.s. Je otevřené pro mladé lidi od 14-ti let, kam je možné přijet buď spontánně, sám, či ve skupině, nebo na předem avizovanou akci.

Cílem je umožnit mladému člověku zakusit přijetí a prožít chvíle přátelství a hlubokého společenství. Vesmír tedy chce být pro mladé skutečným domovem, místem setkání s kamarády, místem setkání s Bohem. Nevytváří ho tedy budova jako taková, ale lidé tvořící základní komunitu, žijící zde stabilně – dva kněží a 4 spolupracovníci – týmáci.

A ještě konkrétněji: co se na Vesmíru děje?
Kromě toho, že je zařízení stále připravené přijmout mladé lidí od věku 14 let (na některé konkrétní akce i mladších), zve Vesmír na některé blíže specifikované akce. Např. společné prožití závěru občanského roku – tzv. „Vesmírný Silvestr“, v zimě snowboardový víkend, běžkařský víkend …, dále nabídka společného prožití a oslavy Velikonoc, víkendy pro cetileté i teenagery, tvořivý víkend, off-line víkend, v závěru školního roku hudební festival „Tóny Vesmíru“, během letních prázdnin již známý Taneční týden a Sportovní týden, na podzim „Víkend spiritualit“ atd. Každý rok je též trochu specifický.

http://vesmir.signaly.cz/