Výtěžek


Výtěžek, který šel na podporu rodiny v těžké životní situaci činil 55 000 Kč.

Děkujeme!